Feature Film | 我们的全世界

project description

 

Screenplay 编剧 | 张能杰 Jonathan Chong
Director 导演 | 张能杰 Jonathan Chong
Producers 制片 | 杨镒繁 Yang Yi Fan, 张能杰 Jonathan Chong

Line Producers 外联制片 | 欧易啸 Ou Yi Xiao, 张彦文 Zhang Yan Wen, 许金龙 Xu Jin Long
Assistant Director 副导演 | 喻景 Yu Jing

Cinematographers 摄影 | 朱山 Zhu Shan, 张辰 Zhang Chen

Editors 剪辑 | 陈玮婷 Tan Wei Ting, 张能杰 Jonathan Chong
Colourist 调色 | 石恒 Shi Heng
Music 作曲 | 李维建 Matthew Lee

Featuring 主演
崔楠 Cui Nan
邵思源 Shao Si Yuan

 

Launch project

Client: Semicolon